Đèn ốp trần Led

den-op-vien-mau-slt8005-4b+12w

Đèn ốp viền màu SLT8005/4B+12W

Model: SLT8005/4B+12W

252,000 đ

den-op-vien-mau-slt8005-4b+18w

Đèn ốp viền màu SLT8005/4B+18W

Model: SLT8005/4B+18W

320,000 đ

Đăng ký nhận Email của chúng tôi